Chirurgia

Chirurgia

Przypadki wymagające stosowania rozwiązań chirurgicznych

Niektóre zęby nienaruszone próchnicą mogą również z różnych powodów wymagać usunięcia. Zdarzają się sytuacje, gdy usunięcie zęba należy wykonać z powodu wskazań ortodonty (na przykład gdy jest brak miejsca w szczęce na pozostałe zęby lub zęby są nadmiernie stłoczone). Zdarzają się przypadki, gdy są wskazania do usunięcia zawiązka zęba. Również zęby zatrzymane i niewyrzynające się mogą wymagać usunięcia. W naszym centrum stomatologii wykonywane jest  usuwanie zębów mądrości (tzw. „ósemek”).

.

.