Protetyka

Protetyka

Leczenie protetyczne poprawia komfort życia

Zadaniem leczenia protetycznego jest odtworzenie braków zębowych, zarówno rozległych braków zębowych jak i pojedynczych zębów i rozległych ubytków tkanek twardych.

Istotnym zadaniem leczenia protetycznego jest rehabilitacja całego tzw. fachowo układu stomatognatycznego, czyli przywrócenie pełnej funkcji żucia pokarmów, równowagi mięśniowo-neurologicznej, zmiana albo raczej przywrócenie prawidłowej, właściwej dla wieku fizjonomii twarzy. Często bardzo istotne jest również przywrócenie równowagi psychologicznej: rehabilitacji duszy. Brzmi to może patetycznie, ale przywrócenie pacjentowi szczerego, naturalnego, własnego uśmiechu, często pozwala na powrót wcześniejszego dobrego samopoczucia i przywraca pewność siebie. Samo postrzeganie się zmienia się z negatywnego, skrępowanego na otwarte, pewniejsze siebie, często ciekawe świata.

.

.