RODO

Centrum Medyczne Liderdent
Marek Dołega-Dołegowski
ul.Mogilska 21, 31-542 Kraków

Obowiązek Informacyjny
25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).
Administratorem danych osobowych jest przedsiębiorstwo ,,Centrum Medyczne LiderDent Marek Dołęga-Dołęgowski” mającą siedzibę : ul.Mogilska 21 , 31-542 Kraków Przedsiębiorstwo to jest wpisane do rejestru przedsiębiorców ,posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 6760109303 i REGON 350652496
Przetwarzane przez nas dane służą między innymi do:
Przetwarzania danych osobowych Pacjentów w celu ochrony zdrowia, udzielania i zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz w związku z utrzymaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa Państwa danych wrażliwych (dokumentacja medyczna).
Wysyłanie powiadomień o nadchodzących wizytach jak i również dopełniania wszelkich formalności w celu umówienia wizyty w naszej placówce. Dane te (imię nazwisko oraz numer telefonu) są wykorzystywane przez nasz wewnętrzny system rejestracji pacjentów o nazwie ,,WewnętrznyDDgraf” stanowiących naszą własność intelektualną i patentową.
Udostępniania podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Powierzane do przetwarzania lekarzom wykonującym czynności celem ochrony zdrowia oraz udzielania świadczeń z tym związanych którzy podpisali umowę z naszym przedsiębiorstwem o współpracy .
Udostępnione na wniosek uprawnionych do tego instytucji publicznych zgodnie z obowiązującym prawa np. sądy , izba lekarska .
(Oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną).
Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
Pacjenci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Obowiązek podania danych
Obowiązek podania danych wynika z właściwych przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.